Екип и база

Управленският състав на "Пара-Даив 98" ООД се състои само от бивши служители на МО, притежаващи необходимата квалификация, знания и умения. Кадровата политика на фирмата залага на набирането на кадри, преминали през школата на МВР и МО. "Пара-Даив 98" изгражда и свои кадри посредством квалификационната програма за развитие на човешкия ресурс на фирмата.

“Пара-Даив 98” ООД разполага със собствени:

  • офис
  • тренировъчна база
  • автомобилен парк
  • комуникационни средства
  • оръжие
  • помощни средства за осъществяване на дейността си.

Фирмата е основен спонсор и участва в управлението на Спортен клуб "Галата" – Варна с цел поддържане на добра физическа подготовка и кондиция на служителите си и разполага с тренировъчна база за физическа подготовка на охранителите.